0902505337

Ba lăng 2 tấn và những vấn đề cần biết

Các vấn đề thường gặp khi sử dụng ba lăng:

  • Động cơ không chạy khi vận hành
  • Ly hợp an toàn của ba lăng điện bị trượt
  • Động cơ tăng nhiệt độ lên quá cao
  • Phanh của ba lăng điện không ăn
  • Chổi than và ray điện ba lăng có tiếp xúc kém