0902505337

Công ty Xuyên Á Đại Thành – nơi thi công lắp đặt thang tải hàng từ 100Kg đến 500Kg theo nhu cầu người sử dụng.
Thang tải hàng là phương tiện kết nối các tầng lầu với nhau của nhà máy, kho hàng dùng để vận chuyển máy móc, nguyên liệu, thành phẩm lên/xuống một cách an toàn, tiện lợi.