0902505337

Dây Đai Giảm Sốc Móc Lớn Haru- Nhật Bản

Dây Đai Giảm Sốc Móc Lớn Haru Nhật Bản Model W150B2K/ W200B2K gồm;

  • 2 móc lớn
  • dây đai dù
  • dây giảm sốc